Діяльність студентського наукового гуртка «Менеджер»

На базі кафедри менеджменту під керівництвом доцента О. І. Шемігона працює студентський науковий гурток, діяльність якого спрямована на розвиток творчих здібностей студентів, набуття ними фахових, особистісних, когнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

Студенти, які відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

2) брати участь в науковому житті університету;

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку менеджменту;

4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного менеджменту регіону, країни, світу;

5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

То ж запрошуємо всіх активних та творчих долучитися до роботи гуртка «Менеджер».