Графік відкритих занять

 План взаємного відвідування лекційних та практичних занять

викладачами кафедри менеджменту на 1 семестр 2017-2018 н. р. 

№ п/п Навчальна дисципліна Вид відкритого заняття Тип відкритого заняття ПІБ Посада Науковий ступінь викладача Дата Час та місце проведення відкритого заняття

Академічна група, в якій проводилося відкрите заняття

1. Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність планове лекція Гринчук Ю.С. доцент д. е. н. 05.10.17 12.20.-13.55

99 ауд.

маг. 1 р. н.

БЕФ, МО, МЗ, ПУ, ПТБД

2. Менеджмент організацій планове лекція Шемігон О.І. доцент к .с.-г. н. 23.11.17 8.30-10.05

99 ауд.

маг. 1 р. н.

МО

3. Менеджмент планове лекція Вихор М.В. доцент к. е. н. 20.09.17 10.15-11.50

84 ауд.

3 к., БЕФТ
4. Менеджмент персоналу планове лекція Коваль Н.В. доцент к. е. н. 09.10.17 10.15-11.50

80 ауд.

4к.,

МО, МЗ

5. Само-менеджмент планове прак-тичне Биба В.М. асистент 13.09.17 8.30-10.05

79 ауд.

4 к.

МО

6. Діловодство планове прак-тичне Утеченко Д.М. асистент 12.09.17 14.05.-15.40

75 ауд.

2к.

ПУ

 

 

В. о. зав. кафедри менеджменту                                                                                                           Ю. С. Гринчук