Хто такий менеджер, і чим він займається?

Слово «менеджер» нині дуже популярне. Навкруги одні менеджери – і
працівник офісу, і продавець, і навіть працівник складу… Насправді це не
зовсім коректне визначення для таких посад. То хто ж такий менеджер?

Менеджер (з англійської «manage» – керувати) – працівник організації,
основним завданням якого є управління іншими працівниками, а також
ресурсами організації. Менеджер – це людина, яка має планувати,
організовувати, координувати та контролювати певні процеси в організації
(на підприємстві). Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який
відповідає за ефективну роботу цілої організації (підприємства), окремого
підрозділу або певного напрямку діяльності.

Виділяють три ієрархічні рівні менеджменту: менеджери вищої,
середньої і нижчої ланки. Кожний рівень у цій ієрархії відповідає за свою
ділянку роботи.

Менеджери вищої ланки (топ-менеджери) – керівники вищої ланки,
що мають найбільшу владу і несуть відповідальність за діяльність усієї
організації. Це директори (президенти) організацій, їхні заступники (віце-
президенти). Зазвичай підпорядковуються безпосередньо власникам
(акціонерам) компанії або раді директорів і мають в підпорядкуванні
керівників відділів або структурних підрозділів (найчастіше, менеджерів
середньої ланки). Головні функції топ-менеджерів: стратегічне управління
організацією; формування корпоративної культури; загальне керівництво
організацією. Менеджери вищої ланки безпосередньо відповідають за
конкурентні позиції організації, досягнення організацією своїх цілей, виплату
дивідендів акціонерам.

Менеджер середньої ланки – керівник, який має у підпорядкуванні
керівників нижчої ланки, але, в свою чергу, підпорядковується вищому
керівництву. Менеджери такого рівня зазвичай вирішують завдання
оперативно-тактичного рівня для досягнення цілей компанії, визначених топ-
менеджерами. Середній рівень управління охоплює керівників відділів і
служб, а також інших підрозділів (завідувач відділу, начальник цеху,
директор філії, керуючий по продукту, регіону). Характер роботи менеджера
середньої ланки визначається змістом роботи очолюваного ним підрозділу.

Функції менеджерів середнього рівня: координація і контроль роботи
менеджерів нижчої ланки; розробка виробничих програм і планів; підготовка
інформації для прийняття рішень топ-менеджерами; забезпечення зв’язку між
топ-менеджерами і менеджерами нижчої ланки. Менеджери середньої ланки
безпосередньо відповідають за ефективність використання ресурсів
відповідного підрозділу.

На нижчому рівні управлінської ієрархії зосереджені менеджери
нижчої ланки або лінійні менеджери. Вони відповідають за виконання
виробничих завдань, за безпосереднє використання виділених ресурсів,
контролюють роботу виконавців і запроваджують у життя плани, розроблені
на більш високому рівні управління. Цей рівень охоплює наступні посади:
цеховий майстер, майстер дільниці, керівник групи і завідувачі підрозділів
конторського типу. Робота їх пов’язана з вирішенням переважно
оперативних, тактичних задач і характеризується розмаїтістю виконуваних
дій, частими переходами від однієї задачі до іншої в зв’язку з розмаїтістю
робіт, виконуваних виконавцями, постійним спілкуванням з безпосередніми
виконавцями (працівниками). Керівник нижчого рівня втілює у життя
політику вищого керівництва організації, виконує накази, розпорядження
вищого і середнього керівництва; представляє інтереси безпосередніх
працівників перед вищим керівництвом, вносить пропозиції з поліпшення
діяльності очолюваного ним колективу, умов праці підлеглих (пропозиції
можуть стосуватися і діяльності організації в цілому); керує безпосередньо
працівниками. Функції менеджерів нижчої ланки: здійснення контролю
виконання завдань; безпосереднє керівництво працівниками; дотримання
технологій і техніки безпеки; інформування керівництва про виконання
завдань. Менеджери нижчого рівня безпосередньо відповідають за
використання виділених ресурсів: сировини, енергії, устаткування.
Менеджер проекту – керівник нижчої ланки, який управляє групою
виконавців. Часто менеджер проекту і сам є виконавцем, однак він має право
розподіляти роботу між іншими працівниками, а також оцінювати їх
діяльність. Менеджер проекту звітує перед керівництвом за виконання плану
(завдань) проектною групою.

Менеджер з персоналу – відповідає за добір та відбір персоналу
(розміщує оголошення або подає заявки в агентства з добору кадрів, відбирає
резюме, призначає співбесіди, підбирає тести для співбесід), адаптацію і
навчання співробітників (проводить навчальні тренінги для співробітників,
які спрямовані на поліпшення якості роботи, на професійний розвиток
працівників), підтримує робочу атмосферу в колективі, відповідає за
корпоративні заходи, стежить за дотриманням трудового законодавства в
компанії.

Менеджери з закупівлі, продажу, реклами – фахівці вузького
напрямку діяльності. Можуть самостійно ухвалювати рішення в межах своєї
компетенції, але зазвичай повинні узгоджувати їх з вищим керівництвом.
Менеджер з продажу відповідає за реалізацію (продаж) продукції
підприємства. Він створює клієнтську базу, налагоджує контакти, веде
переговори, роз’яснює покупцям умови співпраці, укладає угоди та
контракти, підтримує контакти з постійними клієнтами, розробляє для них
пільгові пропозиції.

Менеджер з реклами – логічно, що менеджер з реклами займається
рекламою. Але тут все залежить від специфіки підприємства. Якщо це
журнал, то менеджер з реклами може займатися пошуком рекламодавців для
розміщення у виданні. Якщо це підприємство, що виробляє продукцію, то він
розробляє проекти реклами для розміщення в засобах масової інформації для
просування своєї продукції. Також менеджер з реклами може співпрацювати
з рекламними агентствами, затверджувати проекти рекламних макетів. Він
може залучати промоутерів, продумувати рекламні акції.

Персональний менеджер – співробітник компанії, якого закріплюють
за ключовим клієнтом для його супроводу. Основне завдання персонального
менеджера – забезпечення максимально дружнього ставлення з боку компанії
до клієнта. Робота персонного менеджера підвищує рівень довіри клієнта
до компанії.

Отож, можна зробити висновок, що менеджер – це, в першу чергу,
управлінець. І якщо прибиральниця скаже Вам, що вона – клінінг-менеджер –
не вірте!