19 вересня 2018 року в Білоцерківському національному аграрному університеті відбувся круглий стіл на тему: «Менеджмент: історія та сучасність», присвячений Дню HR-менеджера в Україні.


Завідувач кафедри менеджменту, д-р екон. наук, доцент Ю. С. Гринчук та викладачі кафедри щиро дякують проректору з наукової та інноваційної діяльності, д-ру екон. наук, професору О. М. Варченко, декану економічного факультету, д-ру екон. наук, професору І. М. Пасці,декану агробіотехнологічного факультету, к. с.-г. н., доценту В. С. Хахулі за участь у круглому столі.

Щира подяка гостям заходу – В. Ю. Гринчуку, голові Узинської міської об’єднаної територіальної громади, к. е. н., випускнику БНАУ та А. П. Чичикало, голові Білоцерківської районної ради – за високу оцінку роботи науково-педагогічних працівників економічного факультету, напутнє слово студентам та визнання необхідності підготовки кваліфікованих менеджерів, які своєю працею сприятимуть процвітанню України та її економіки.

SHARE